Stručni seminar sa radionicom: „UVOĐENjE E-UPRAVE U USTANOVE JAVNOG SEKTORA“

Detalji o dogadjaju

 • Četvrtak | April 4, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Uvođenje i primena principa rada Elektronske uprave u ustanove javnog sektora je postalo pitanje ne više neizvesne budućnosti već poslovne sadašnjosti. Princip digitalizacije poslovanja je dokazan kao efikasan, koristan i sve više neophodan. Taj princip od svih ustanova javnog sektora zahteva ne samo zakonodavac već i generalno poslovanje sa korisnicima, poslovnim partnerima i građanstvom u celini.

Koji su najefikasniji načini da se elektronski servisi i elektronsko poslovanje u celini započne, sprovede i uklopi u svakodnevni rad ustanova a ne uslovi poslovne i organizacione probleme u radu? Kako ispuniti sve konkretnije zakonske obaveze a ujedno i podići efikasnost i osavremeniti poslovanje ustanove?

Januara ove godine, zakonodavac je doneo nove uredbe sa konkretnim zakonskim obavezama u organizaciji i primeni poslovnog koncepta elektronske uprave. One su namenjene su celom javnom sektoru.

 • ♦ Uredba o bližim uslovima za uspostavljanje elektronske uprave
 • ♦ Uredba o organizacionim i tehničkim standardima za održavanje i unapređenje Jedinstvene informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave i povezivanje organa na tu mrežu
 • ♦ Uredba o bližim uslovima za izradu i održavanje veb prezentacije organa
 • ♦ Uredba o načinu rada Portala otvorenih podataka
 • ♦ Uredba o načinu vođenja Metaregistra, načinu odobravanja, suspendovanja i ukidanja pristupa servisnoj magistrali organa i načinu rada na Portalu eUprava

Sve zajedno, predstavljaju najavljena podzakonska akta Zakona o elektronskoj upravi(„Sl. Glasnik RS”, broj 27/18) koja bliže uređuju obaveze i načine postupanja ustanova i organizacija javnog sektora u procesu organizacije , uvođenja i sprovođenja pojedinih organizaciono-tehnoloških celina elektronske uprave.

Navedenih zakonskih obaveza ima puno…

Kako ih u potpunosti razumeti i najefikasnije primeniti?

 • ♦ Koje su to zakonske obaveze koje su donele ove uredbe a odnose se na celi javni sektor?
 • ♦ Šta tačno znače navedene obaveze i kako ih primeniti u datoj ustanovi i organizaciji javnog sektora?
 • ♦ Kojim prioritetima započeti ispunjenje i kako se najefikasnije organizovati?
 • ♦ Koji su to elektronski servisi E-Uprave koje svaka ustanova može odmah primeniti u svom radu i kako?
 • ♦ Koje su obaveze odgovornih lica za primenu elektronske uprave u datoj organizaciji i kako ih organizovati s obzirom na zabranu zapošljavanja?
 • ♦ Na koje načine se povezati sa jedinstvenom informaciono-komunikacione mreže elektronske uprave, uključiti u razmenu podataka sa Portalom otvorenih podataka i primeniti elektronske servise Portala E-Uprave?
 • ♦ Na koji način najbrže prilagoditi izgled i sadržaj svoje veb prezentacije sa novim zakonskim normama?

Ovo su samo neka od pitanja na koja smo obezbedili naša stručna mišljenja. U svakom slučaju, naš seminar ima za cilj da otvori ove kompleksne teme i svojim polaznicima ponudi odgovore i stručne savete koji će im omogućiti da bolje razumeju nove zakonske obaveze ali i da se osposobe za aktivno delovanje u smeru njihovog ispunjenja.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦ Sagledaju kompletan zakonski okvir osnovnog zakona, novodonešenih uredbi kao i pratećih zakona koji su važni sa sprovođenje zakonskih obaveza koje su uredbe donele;
 • ♦ Budu upoznati sa efikasnim modelima interne organizacije koji bi omogućili jednostavniju primenu navedenih zakonskih obaveza;
 • ♦ Detaljno razumeju sve navedene tehnološke celine koje primena uredbi zahteva kao i načine njihove implementacije (E-Pisarnice, Vremenski žig, Elektronska arhiva, zvanične adrese elektr. pošte i dr.);
 • ♦ Razumeju koncept Portala otvorenih podataka i efikasne modele učešća i primene;
 • ♦ Detaljno sagledaju način rada Portala E-Uprave i načine kako da svoju organizaciju povežu i koriste njegove resurse;
 • ♦ Sagledaju zakonske zahteve za organizacijom svog veb portala i moguća postupanja u cilju ispunjenja navedenog;

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Izvršnim rukovodiocima u javnom sektoru
 • ♦ Pravnim i ekonomskim stručnim licima
 • ♦ Rukovodiocima IT službi i administratorima

Predavači:

 • ♦ Olga Zorić, stručni konsultant – Seminari Srbije
 • ♦ Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici na eBzudžet

 • ♦ 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici

 • ♦ 7.500,00 RSD po učesniku za prijave do 27. marta
 • ♦ 9.600,00 RSD po učesniku za prijave nakon 27. marta

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti: Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet do početka radionica ostvaruju parvo na jednu besplatnu kotizaciju.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Maksimalan broj učesnika je 30

Detaljan program preuzmite ovde

Kod za prijavu je 0404

Prijavi se za dogadaj