Besplatan seminar – Realna poslovna primena elektronskog poslovanja

Detalji o dogadjaju

  • Februar 21, 2020
  • 10:00 am
  • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Realna poslovna primena elektronskog poslovanja

– Uputstva i primeri – 

Navedeni besplatni seminar ima za cilj da svojim polaznicima prikaže realne primere uspešnih organizacino-tehnoloških rešenja digitalizacije poslovnih procesa sa posebnim akcentom na one najaktuelnije i realno najpotrebnije. Svakoj poslovnoj organizaciji bez obzira da li je iz privatnog ili javnog sektora.
Sama izlaganja su “primeri iz prakse”. Ona koja već sada negde uspešno funkcionišu i koja su uspela da pomire zakonski okvir i poslovne potrebe i, kao najvažnije, imaju svoju ekonomsku opravdanost.

Najvažnija pitanja koja ćemo obraditi su:

♦ Primeri uspešne primene i korišćenja E-Fakture i drugih računovodstvenih isprava u potpunosti usklađenih sa zakonom? (Izgled, interna akta i načini operativne primene, Prikaz procesa Upravljanja dokumentima – Document Managment Software)
♦ Kako izgleda realna aplikacija ePisarnica, zbog čega je neophodna u savremenom poslovanju i kako je najefikasnije implementirati (prezentacija Aplikacije ePisarnica urađene za železaru u Smederevu – HBIS GROUP Serbia Iron & Steel, d.o.o. Beograd)
♦ Zašto elektronska (I-Mejl) poslovna prepiska ima težinu obavezujućeg poslovnog dokumenta i kako je efikasno obraditi? (Automatski prijem i obrada mejlova na oficijalnoj e-mail adresi preduzeća, zavođenje i distribucija – primer realne SV aplikacije)
♦ Upotreba eArhive. Kako usaglasiti opozitne zakonske norme i uštedeti na troškovima papirne arhive. (Usklađivanje propisa i prikaz aplikacije eArhiva u radu – vrste eDokumenata, pretraga, prava upravljanja,…)
♦ Kako procese digitalizacije integrisati u postojeći informacioni sistem a kako pravilno odabrati novi (Prikaz realnih tehničkih rešenja efikasne i ekonomski povoljne integracije aktuelnih procesa ePoslovanja u interne informacione sisteme)

Cilj seminara:

Koristeći realna poslovna rešenja, prikazati polaznicima mogućnosti korišćenja kao i načine interne implementacije paketa elektronskih servisa i savremenih administrativnih postupanja. Dodatno, objasniti administrativne i tehničke procedure za kvalitetno i zakonom definisano elektronsko kancelarijsko poslovanje i njeno integrisanje u svakodnevni rad poslovnih organizacija.

Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni da:

♦ Sagledaju poslovne mogućnosti koji im pružaju nove tehnologije i zakonom definisane norme elektronskog poslovanja i nađu primenu u svom svakodnevnom radu;
♦ Aktivno koriste nove poslovno-informatičke servise i time ispune zakonske obaveze svoje poslovne organizacije i time podignu svoj lični poslovni doprinos;
♦ Steknu napredna znanja koja će im omogućiti da budu nosioci savremenog poslovanja u svojim organizacijama;
♦ Primene stečeno znanje za formiranje i upotrebu konkretnih digitalnih servisa u svojim poslovnim organizacijama
♦ Kroz prikaz operativnih i realnih softvera u radu, na najdirektniji način se upoznaju sa realizovanim SV rešenjima koja mogu naći primenu i u njihovim organizacijama.

Obuka je namenjena:

♦ Direktorima i menadžerima
♦ Sekretarima i pravnicima
♦ Administrativnim koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
♦ Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavači:

♦ Olga Zorić, stručni konsultant – Seminari Srbije

♦ Mr. Gvozden Marinković, IT ekspert za poslovne SV aplikacije

♦ Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Program seminara možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 2102

Prijavi se za dogadaj