NOVI SAD -PROSVETA – Izrada internih akata i procedura za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Detalji o dogadjaju

  • Utorak | October 29, 2019
  • 10:00 am
  • Novi Sad, SPENS, Sutjeska br.2
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) čija je primena počela od 21.08.2019. godine nalaže da sve organizacije javnog sektora, ali i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (čl. 4 br. 25 Zakona) imaju obavezu da do tog datuma prilagode svoje poslovanje odredbama Zakona, odnosno da odrede lice za zaštitu podataka (čl. 56-58 Zakona).
Dopis Ministarstva prosvete, br.011-00-319/2019-19 od 05.09.2019. svim školama o potrebi aktivne primene ovog zakona, daje konkretne obaveze direktorima koje je potrebno izvršiti propisivanjem internih procedura i izradom internih dokumenata.
Na koji način je najefikasnije ispuniti navedene obaveze?
Koja akta je potrebno izradti, izmeniti ili dopuniti, kako i postupati prilikom prikupljanja, obrade i prosleđivanja informacija trećem licu koje sadrže podatke o ličnosti učenika i zaposlenih I sl.
Mere kažnjavanja za neizvršenje kreću se do 2 miliona dinara (čl. 95 Zakona).

Najčešće nedoumice vezane za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi odnose se na:

♦ Šta su sve podaci o ličnosti, kako ih štitimo i kako to sprovesti u praksi shodno važećim propisima?
♦ Šta je osnov obrade podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa?
♦ Kome i na koji način možemo dostavljati lične podatke o učenicima i zaposlenima?
♦ Kako obrađivati podatke učenika u skladu sa zakonom? a kako zaposlenih tokom trajanja radnog odnosa?
♦ Kako obrađivati podatke o zaposlenima tokom trajanja radnog odnosa?
♦ Kako uspostaviti i voditi evidenciju radnji obrade podataka u skladu sa čl. 47. zakona?
♦ Kako se štite i čuvaju podaci u esDnevniku?
♦ Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom?
♦ Kako vršiti nadzor nad zaposlenima u skladu sa zakonom?
♦ Šta su to “drugi vidovi” obrade ličnih podataka?
♦ Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom?
♦Kako vršiti nadzor nad komunikacijama zaposlenih i učenika u skladu sa zakonom?
♦ Koja akta treba izmeniti i izraditi u svrhu zakonitog poslovanja?
♦ Na koji način uputiti zahtev i u kojim slučajevima je neopodno mišljenje Poverenika?

Cilјevi radionice:

♦ Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
♦ Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima i efikasne primene u različitim situacijama.
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih normativnih akata.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.
Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:
♦ Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji zakona;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u dalјem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
♦ Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici.
Obuka je namenjena:
♦ Direktorima
♦ Sekretarima i pravnicima
♦ Zaposlenima koji obavlјaju poslove odgovornih lica za zaštitu ličnih podataka
Predavači:
♦ Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant Seminari Srbije
Uslovi učešća:
Pretplatnici:
♦ 3.600,00 RSD po učesniku
Ostali učesnici:
♦ 4.800,00 RSD po učesniku 
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om
Popusti:

Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika po radionici je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 2910

Prijavi se za dogadaj