Radionica: „PRIJAVA I ODJAVA ZAPOSLENIH SA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA“

Detalji o dogadjaju

  • decembar 13, 2019
  • 10:00 am
  • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd
 

Novi jedinstveni kodeks šifara koje se primenjuju za unošenje i šifriranje podataka u bazi CROSO i obaveza poslodavca da ažurira podatke za zaposlene

 

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18) članom 47. predviđeno je da su „Podnosioci jedinstvene prijave dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) čl. 11-13 ovog zakona, odnosno rok je do 31.12.2019. godine.
Članom 44. Zakona o CROSO propisane su novčane kazne kojima će se kazniti za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.
Najčešće nedoumice vezane za primenu odnose na:♦ Koje su izmene u odnosnu na prethnodni šifarnik?
♦ Ša čini sadržaj Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada?
♦ Kako je struktururan šifarnik?
♦ Koji srodni relevantni propisi i međunarodni standardi su od značaja za pravilnu primenu šifarnika u praksi?
♦ Kako se primenjuje Šifarnik zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja?
♦ Kako se primenjuje Šifarnik zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada?
♦ Kako pravilno vršiti praćenje i ažuriranje šifarnika?Cilјevi radionice:
♦ Prikazati polaznicima zakonske okvire za primenu Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
♦ Kroz praktičan rad sa tabelama i obrazcima uputiti polaznike kako se one ispravno popunjavaju .
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih procedura i obrazaca.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.
Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:
♦ Prepoznaju suštinu Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
♦ Prepoznaju svoje poslovne obaveze koje proističu iz ove Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u dalјem zakonom definisanom poslovanju;
♦ Uspešno pristupe primeni Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada. 
Obuka je namenjena:

 

♦ Direktorima
♦ Zaposlenima u kadrovskoj službi
♦ Rukovodiocima pravne službe
♦ Rukovodiocima u službe finansija i računovodstva
♦ Zaposlenima u računovodstvenoj službi

 

Predavači:

Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
♦ Vera Đukić, Stručni konsultant Seminari Srbije

Uslovi učešća:

♦ Pretplatnici: 3.960,00 RSD

♦ Ostali učesnici: 6.000,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om
Popusti:

Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%
Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.
Pregled paketa pogeledajte OVDE.
Narudžbenicu preuzmite OVDE.
 
U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.
Maksimal broj učesnika na radionici je 25.
Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 
 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1312

Prijavi se za dogadaj