RADIONICA – VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Detalji o dogadjaju

  • decembar 11, 2019
  • 10:00 am
  • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd
Nedavno su stupile na snagu izmene Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 2 od 16. januara 2019, 69 od 27. septembra 2019.). U skladu sa ovom Uredbom neophodno je preduzeti niz postupaka i procedura u procesu vrednovanja državnih službenika za ceo ciklus, odnosno period vrednovanja, i ispravno popuniti elektronske izveštaje o izvršenom vrednju.
Primena ovog propisa odnosi se na period od 01.januara 2019. do 31.decembra 2019. godine.

Šta predstavlja proces vrednovanja radne uspešnosti i kako ga realizovati u skladu sa propisima?

Najčešće nedoumice vezane za primenu ova dva Zakona u praksi se odnose na:

♦ Na koje se sve državne službenike odnosi ovaj propis?

♦ Za koji period i vreme se vrednuju pojedini državni službenici?

♦ U kojim slučajevima se vrednovanje vrši pe isteka perioda vrednovanja i na koji način?

♦ Na osnovu čega se vrši vrednovanje državnih službenika?

♦ Kako se utvrđuju i vrše izmene godišnjih ciljeva?

♦ Koje su faze ovog vrednovanja radne uspešnosti?

♦ Šta su merila radne uspešnosti i na koji način se vrši ocenjivanje?

♦ Kako se vrednuju ponašajne kompetencije?

♦ Kako se vrednuju rezultati rada?

♦ Na koji način se vrši praćenje rada državnog službenika na položaju?

♦ Ishodi vrednovanja i koje dalje korake treba preduzeti?

♦ Koje su obaveze rukovodioca, a koje kadrovske službe?

♦ Kako se sačinjavaju elektronski izveštaji i šta je od značaja za njihovu valjanost?

♦ Ko i kako sprovodi završni razgovor u procesu vrednovanja?

Cilјevi radionice:
♦ Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu Uredbe i objasniti koji državni službenici se ocenjuju i na koji način.
♦ Kroz praktičan rad sa tabelama i obrazcima uputiti polaznike kako se one ispravno popunjavaju .
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih procedura i obrazaca.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene Uredbe u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.

Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:

 ♦ Prepoznaju suštinu i metodologiju vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika.
♦ Prepoznaju svoje poslovne obaveze koje proističu iz ove Uredbe;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u dalјem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
♦ Uspešno pristupe vrednovanju i pratećim procedurama koristeći dobijeno na radionici.

Obuka je namenjena:

♦ Svim državnim službenicima
♦ Državnim službenicima na položaju
♦ Rukovodiocima državnih organa
♦Zaposlenima koji obavlјaju poslove odgovornih lica za zaštitu ličnih podataka
Predavači:
♦ Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant Seminari Srbije
Uslovi učešća:
Pretplatnici:
♦ 3.600,00 RSD po učesniku
Ostali učesnici:
♦ 6.000,00 RSD po učesniku 
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika po radionici je 20.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1112

Prijavi se za dogadaj