Seminar sa radionicom: KAKO DO SIGURNOG ELEKTRONSKOG POSLOVANjA

Detalji o dogadjaju

 • Septembar 18, 2019
 • 10:00 am
 • Beograd, Hotel "Palace", Topličin venac br.23

Specijalni popust za obe radionice koje se održavaju 18. i 19. septembra  

Aktuelnom i sveobuhvatnijom digitalizacijom poslovnih procesa, upotreba elektronskih dokumenata u svakodnevnom operativnom poslovanju je sve veća. Njihova izrada, obrada, prijem i čuvanje su definisani zakonom i te pravne norme je potrebno da svaka organizacija primeni u svojim uslovima rada. Kako se radi novim, do sada poslovno nepoznatim procesima, sama primena u lokalnim uslovima organizacija, dovodi do konkretnih pitanja i nedoumica.

 • ♦ Kako uskladiti sa zakonom izradu i primenu E-Fakture i drugih računovodstvenih isprava? Zašto je E-Faktura specijalni slučaj E-Dokumenta?
 • ♦ Šta predstavlja Elektronski dokument i koji su njegovi pravni i poslovni atributi?
 • ♦ Kako se on izrađuje i koju i kakvu odgovornost snosi potpisnik?
 • ♦ Koje su sve aktuelne i obavezujuće primene elektronskih dokumenata? Gde organizacija mora a gde bi već sada trebala da digitalizuje svoj protok dokumenata?
 • ♦ Zašto su elektronska (I-Mejl) i elektronska faktura posebni slučajevi koji zahtevaju poseban način administriranja?
 • ♦ Šta u slučaju da imamo interni informacioni sistem, kako ga iskoristiti i uklopiti u opštu digitalizaciju?
 • ♦ Zašto postoji problem u distribuciji elektronskih dokumenata i kako ga rešiti?
 • ♦ Na koji način se efikasno administrira elektronski dokument? Šta je original a šta kopija? Zašto je neophodna Elektronska pisarnica?
 • ♦ Kako pravno validno i efikasno čuvati elektronske dokumente? Kako funkcioniše elektronska arhiva?
 • ♦ Zašto je sve važnije pitanje bezbednosti podataka i šta je njena osnova? Šta svako ko radi sa elektronskim dokumentima treba da zna o informacionoj bezbednosti.

Današnje uspešno poslovanje zahteva odgovore na ova pitanja. To od nas traži naše spoljašnje radno okruženje, naši poslovni partneri, korisnici i saradnici. S druge strane, i državna uprava u sve većoj meri uslovljava poslovanje s njom na jedino elektronski način i kroz primenu sve većeg broja zakonskih normi sa jasnim uslovima izvršenja i primene.

 • ♦ Šta je doneo stari a šta novi zakon o elektronskom dokumentu? Koji su njihovi navodi od najvećeg značaja za svakodnevni rad? Koje prekršaje u primeni ne smemo da načinimo?
 • ♦ Šta je zakon o privrednim društvima uveo u elektronsko poslovanje i kako to već sada utiče na svakodnevno administriranje dokumenata?
 • ♦ Koji su to novi elektronski servisi države koji će do kraja godine doneti velike promene u procese obrade digitalnih dokumenata?

Cilj obuke:

Obučiti polaznika sa vrstama, mogućnostima korišćenja kao i načinima interne implementacije paketa elektronskih servisa i savremenih administrativnih postupanja. Objasniti zakonom definisana prava i obaveze odgovornih administrativnih radnika na poslovima elektronskog poslovanja sa pravne i informatičke strane. Dodatno, objasniti administrativne i tehničke procedure za kvalitetno i zakonom definisano elektronsko kancelarijsko poslovanje i njeno integrisanje u svakodnevni rad poslovnih organizacija.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦ Sagledaju poslovne mogućnosti koji im pružaju nove tehnologije i zakonom definisane norme elektronskog poslovanja i nađu primenu u svom svakodnevnom radu;
 • ♦ Aktivno koriste nove poslovno-informatičke servise i time ispune zakonske obaveze svoje poslovne organizacije i time podignu svoj lični poslovni doprinos;
 • ♦ Steknu napredna znanja koja će im omogućiti da budu nosioci savremenog poslovanja u svojim organizacijama;
 • ♦ Primene stečeno znanje za formiranje i upotrebu konkretnih digitalnih servisa u svojim poslovnim organizacijama (E-Pisarnica sa prijemom i arhiviranjem elektronskih dokumenata)
 • ♦ Upoznaju se sa novim mogućnostima kancelarijskog rada koji se očekuju polovinom ove godine nakon pune primene zakona o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja (E-Faktura, Usluga slanja E-Dokumenta uz povratnicu, E-Arhiviranje,..)
 • ♦ Sagledaju koje su to bezbednosne pretnje u njihovom IT okruženju i izrade zakonom definisane procedure u cilju obezbeđenja elektronskih podataka kojima raspolažu.

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima i menadžerima
 • ♦ Sekretarima i pravnicima
 • ♦ Administrativnim koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • ♦ Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavač:

 • ♦ Olga Zorić, stručni konsultant – Seminari Srbije
 • ♦ Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 4.800,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 6.600,00 RSD po učesniku za prijave do 10. septembra
 • ♦ 9.000,00 RSD po učesniku za prijave nakon 10. septembra

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti: 

Drugi i svaki naredni učesnik iz iste ustanove ostvaruje pravo na 10 % popusta na kotizaciju.

Specijalni popust: – Jedinstvena cena za dva seminara 18. i 19. septembra –

 • ♦ 10.800,00 RSD po učesniku za prijave do 10. septembra
 • ♦ 14.400,00 RSD po učesniku za prijave nakon 10. septembra

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate za II polugodište 2019. godine na eBudžet do početka savetovanja ostvaruju pravo na jednu besplatnu kotizaciju. Sve pretplatničke usluge dostupne od početka savetovanja.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1809

Prijavi se za dogadaj