Seminar sa radionicom: Koordinisana primena Zakona o zaštiti ličnih podataka i Zakona o IKT bezbednosti

Detalji o dogadjaju

 • Septembar 19, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Specijalni popust za obe radionice koje se održavaju 18. i 19. septembra  

– KAKO EFIKASNO USKLADITI ZAJEDNIČKU PRIMENU –

Zakon o zaštiti ličnih podataka (SL.Gl. 87/2018) počinje da se primenjuje 21.08.2019. godine. Zakon nalaže da sve organizacije javnog sektora ali i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (čl. 4 br. 25 Zakona) imaju obavezu da do tog datuma prilagode svoje poslovanje odredbama Zakona, odnosno da odrede lice za zaštitu podataka (čl. 56-58 Zakona).

Mere kažnjavanja za neizvršenje se kreću do 2 miliona dinara (čl. 95 Zakona).

S druge strane, Zakon o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016), toj istoj grupaciji organizacija koje imaju odgovornost nad osetlјivim podacima od opšteg interesa kao i podacima o ličnosti propisuje, nalaže direktnu primenu mera zaštite i izradu internog Akta o IKT bezbednosti koji definiše načine i obim primene ukupnih IKT bezbednosnih mera. Zakonski rok za primenu ovog zakona je započeo 01. marta  2017. godine.

Mere kažnjavanja za neizvršenje i po ovom zakonu se kreću do 2 miliona dinara. (čl. 30 Zakona)

Dodatno, Zakon o informacionoj bezbednosti očekuje svoje izmene i dopune. Novi Zakon o izmenama i dopunama zakona o informacionoj bezbednosti prošao Javnu raspravu i očekuje se njegovo izglasavanje u sledećim mesecima. U novom članu br. 3a, nacrt ovog zakona pominje izvršenje Zakona o zaštiti ličnih podataka.

Oba zakona su povezana i njihovo izvršenje ima više zajedničkih tačaka koje, u cilju efikasnosti i kompletnosti, treba biti koordinisano.

 • ♦ U kom nivou je moja organizacija u zakonskoj obavezi primene ova dva zakona i kako da ispunim te nivoe obaveza?
 • ♦ Kako uskladiti interna postupanja i na najefikasniji način primeniti oba zakona u najkraćem vremenskom roku?
 • ♦ Kako primene zakona mogu a kako treba da utiču na organizaciju rada poslovne organizacije?
 • ♦ Šta je dužnost i obaveza Odgovornog lica za zaštitu podataka a šta Odgovornog lica za primenu IKT bezbednosti?
 • ♦ Kako najbrže doći do efikasnog, primenljivog i zakonski validnog Akta o IKT bezbednosti a kako do internog akta Politika zaštite ličnih podataka?

Cilјevi obuke:

 • ♦ Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire oba zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
 • ♦ Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima primene u različitim organizacijama.
 • ♦ Obučiti polaznike da mogu samostalno započeti izradu internog akta o IKT bezbednosti i akta o Politici zaštite ličnih podataka u svojim organizacijama.
 • ♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u njihovim poslovnim organizacijama, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretne dokumente koje oni mogu da prilagode svojim poslovnim procesima.

Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:

 • ♦ Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji oba zakona;
 • ♦ Usklade svoja postupanja pri ispunjenju zakonskih obaveza po oba zakona tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
 • ♦ Sagledaju trenutnu informatičku organizovanost svoje organizacije i odrede neophodne korake u dalјem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
 • ♦ Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata po oba zakona kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici.

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima i menadžerima
 • ♦ Sekretarima i pravnicima
 • ♦ Referentima za primenu poslovnih standarda i organizaciju rada
 • ♦ Zaposlenima koji obavlјaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavač:

 • ♦ Olga Zorić, stručni konsultant – Seminari Srbije
 • ♦ Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 4.800,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 6.600,00 RSD po učesniku za prijave do 10. septembra
 • ♦ 9.000,00 RSD po učesniku za prijave nakon 10. septembra

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti: 

Drugi i svaki naredni učesnik iz iste ustanove ostvaruje pravo na 10 % popusta na kotizaciju.

Specijalni popust: – Jedinstvena cena za dva seminara 18. i 19. septembra –

 • ♦ 10.800,00 RSD po učesniku za prijave do 10. septembra
 • ♦ 14.400,00 RSD po učesniku za prijave nakon 10. septembra

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate za II polugodište 2019. godine na eBudžet do početka savetovanja ostvaruju pravo na jednu besplatnu kotizaciju. Sve pretplatničke usluge dostupne od početka savetovanja.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1909

Prijavi se za dogadaj