Seminar sa radionicom: „Rad sa elektronskim računovodstvenim ispravama“

Detalji o dogadjaju

 • Maj 22, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

– Zakonski okvir, model, praktična primena e-fakture  i drugih elektronskih dokumenata u finansijskom poslovanju –

Zakon o računovodstvu (Sl.Gl.62/13) je otvorio mogućnost korišćenja elektronskog dokumenta kao računovodstvene isprave. Novi zakon o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja, Zakon o izmenama i dopunama zakona o privrednim društvima kao i posebna objašnjenja nadležnih ministarstava o statusu fakture bez potpisa i pečata daju dodatna razjašnjenja o mogućnostima operativne primene elektronskog dokumenta u finansijskim i računovodstvenim poslovima. EU pravna regulativa je po ovom pitanju kompletirana i nose je Direktive 2010/45/EU, 910/2014, 2014/55/EU. Poznajući sav taj pravno okvir ali i  izazove u njihovoj operativnoj primeni, potrebno je pronaći način najefikasnijeg prelaska na obavljanje finansijsko-računovodstvenih poslova na elektronski način.

Koja je zakonski prihvatljiva forma e-fakture i kako je oformiti? Koje su odluke u preduzeću neophodno da bi se započelo korišćenje e-fakture? Na koji način organizovati slanje i prijem e-fakture? Koje računovodstvene isprave mogu a koje ne mogu imati elektronsku formu? Koji su problemi u realnoj primeni elektronskih računovodstvenih isprava i kako ih prevazići? 

Sam izraz i modus „Elektronsko fakturisanje“ („e-fakturisanje”) predstavlja nematerijalnu verzija fakturisanja – izdavanja računa bez upotrebe papira. U osnovi to znači da se svi (ili većina) procesa i koraka koji obuhvataju „tradicionalno” fakturisanje na papiru, mogu obavljati pomoću elektronskih uređaja, tj. kompjutera, pametnih telefona i slično, dok se razmena ovakvih računovodstvenih isprava može vršiti elektronski, putem interneta.

Kakav je zakonski okvir ovakvog poslovanja, koje su mogućnosti a koji su konkretni načini prelaska na elektronsko fakturisanje, su glavne tema koje obrađuje naš seminar.

Cilj obuke:

Upoznavanje polaznika sa normativno-pravnim okvirom koji je relevantan za E-Fakturisanje, načinima, procedurama i alatima kojima se generišu elektronske računovodstvene isprave, načinima njihove razmene kao i bezbedonosnim procedurama potrebnim za zakonito i bezbedno arhiviranje.

Na samom seminaru, prikazaćemo i objasniti konkretne primere kreiranja elektronskih računovodstvenih isprava kao i zakonski opravdane modele protoka ovakvih dokumenata od izdavaoca do primaoca.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

♦ Prepoznaju poslovne mogućnosti efikasnijeg poslovanja uz upotrebu elektronskih računovodstvenih isprava.

♦ Sagledaju zakonske mogućnosti i obaveze svoje poslovne organizacije u slučajevima prelaska na E-Fakturisanje;

♦ Aktivno koriste čitav set elektronskih servisa koji omogućavaju generisanje i razmenu elektronskih dokumenata u celini;

♦ Obezbede početne uslove za implementaciju elektronskih računovodstvenih postupaka u svojim poslovnim organizacijama;

♦ Upoznaju se sa novim mogućnostima elektronskog računovodstva koji nas očekuju u toku 2019. godine a nakon početka primene zakona o elektronskom dokumentu i uslugama od poverenja (E-Faktura, Usluga slanja E-Dokumenta uz povratnicu, E-Arhiviranje,..)

♦ Sagledaju potrebe i mogućnosti koji će njihovoj poslovnoj organizaciji omogućiti bezbedno raspolaganje i zakonom definisano čuvanje ovakve vrste elektronskih dokumenata.

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima i menadžerima
 • ♦ Računovodstvenim agencijama
 • ♦ Rukovodiocima finansijskih i računovodstvenih sektora
 • ♦ Računovođama i referentima koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • ♦ Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavači:

 • ♦ Olga Zorić, Stručni konsultant – Semianri Srbije
 • ♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant – Semianri Srbije


Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 7.500,00 RSD po učesniku za prijave do 14. maja
 • ♦ 9.600,00 RSD po učesniku za prijave nakon 14. maja

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

 • ♦ Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet do početka radionica ostvaruju parvo na jednu besplatnu kotizaciju.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Maskimalan broj učesnika po radionici je 20. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 2205

Prijavi se za dogadaj