Stručni seminar sa radionicom: „PRAVNO-EKONOMSKA POSTUPANjA NA POČETKU ŠKOLSKE GODINE“

Detalji o dogadjaju

 • Avgust 27, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Svaki početak nove Školske godine donosi niz obaveza koje je direktor ustanova obrazovanja i vaspitanja, sa svojim saradnicima, dužan da izradi i raspodeli. Dodatno, finansijsko-računovodstveni radnici u ovim ustanovama imaju svoje standardne obaveze obračunavanja i izveštavanja nadležnim državnim službama koje su preduslov pravilnog funkcionisanja ustanove i njenog kolektiva. U mnogim parametrima, ova dva segmenta poslovanja ustanova su uzročno posledično vezana. U svakom slučaju, dobra priprema i dopuna znanja u pravilnom pravno-ekonomskom postupanju je najvažnije uspostaviti pre početka školske godine jer takvo postupanje predstavlja osnovu za skladnu godinu i uspešno poslovanje.

 • ♦ Koji su to najvažniji interni dokumenti koje ustanova treba da ima i kako je pravilno izraditi?
 • ♦ Na koji način dokumentovano i u zakonskim okvirima urediti radne odnose u kolektivu na zadovoljstvo kolega i bez primedbi nadzornih organa?
 • ♦ Na koji način pravilno izraditi mesečne Izveštaje o zaradama i naknadama zarada zaposlenih i izbegnuti situaciju da zarade zaposlenima kasne ili neke nadoknade ne budu isplaćene u pravilnom iznosu.
 • ♦ Koji je pravilan način unosa podataka u tabele Trezora RS?
 • ♦ Kako ispravno popuniti zvanične OZ-1/1, OZ-1/2, OZ 2 i druge neophodne trezorske obrasce?
 • ♦ Koji je pravilan način unosa podataka o rezultatima rada i ostvarenim časovima rada – Obrasci RL1/1, RL 1/2 i RL 2?
 • ♦ Na koji način obračunati i prikazati nadoknade po posebnim ugovorima o radu u ustanovi?
 • ♦ Načini pravilnog unosa podataka u tabele OB 1 i OB 2?
 • ♦ Kako izgledaju primeri pravilno izrađenih svih vrsta rešenja koje je ustanova dužna da uradi na početku školske godine?

Teorijska osnova našeg seminara je niz pravilnika Ministarstva prosvete koji definišu zakonske potrebe ali i dugogodišnje radno iskustvo naših predavača iz Ministarstva prosvete i Zavoda za unapređenje obrazovanja i vaspitanja.

Praktičan deo prezentacije sa primerima pravilno popunjenih rešenja i obrazaca, direktnim savetima i objašnjenjima vode savetnici u ministarstvu prosvete i ZOUV koji direktno rade na procesima odobravanja i provere ovakvih rešenja.

Za sve polaznike su obezbeđeni primeri pravilno popunjenih primera dokumenata i obrazaca u papirnom i elektronskom obliku.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦ Samostalno, pravilno i u roku izrađuju i popunjavaju potrebna interna dokumenta i obrasce Trezora RS;
 • ♦ Rešavaju posebne slučajeve obračuna na pravilan i zakonski validan način, najpovoljniji za njihove škole;
 • ♦ Kroz direktna pitanja, dobiju stručne i primenljive odgovore;
 • ♦ Sagledaju kompletnu pravnu i računovodstvenu regulativu ovih obaveznih procedura;

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima ustanova
 • ♦ Sekretarima ustanova
 • ♦ Šefovima računovodstva i Savetnicima za finansijska pitanja
 • ♦ Administrativnim radnicima u računovodstvu

Predavač:

 • ♦ Vera Đukić, Savetnik i koordinator ZUOV
 • ♦ Dragan Tošić, Savetnik u Ministarstvu prosvete

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 4.800,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

Drugi i svaki naredni učesnik iz iste ustanove ostvaruje pravo na 10 % popusta na kotizaciju.

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate za II polugodište 2019. godine na eBudžet do početka savetovanja ostvaruju pravo na jednu besplatnu kotizaciju. Sve pretplatničke usluge dostupne od početka savetovanja.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 2708

Prijavi se za dogadaj