nabavka iz člana 39. stav 2.

Priručnik: „Sprovođenje nabavki iz člana 39. stav 2.“

Pisani deo priručnika opisuje korake u radu naručioca prilikom realizacije nabavki iz člana 39. stav 2. Priručnik sadrži CD sa modelima akata i modelom dela internog akta naručioca kojim se uređuju nabavka iz člana 39. stav 2. Sadržaj priručnika 1. Definicije i pojmovi; 2. Normativno uređenje iz člana 39. stav...

detaljnije

Priručnik: “Postupak javne nabavke male vrednosti“

Pisani deo priručnika detaljno obrađuje postupak javne nabavke male vrednosti kroz primer postupka javne nabavke male vrednosti, a svaku oblast prate primeri akata naručioca u postupku javne nabavke male vrednosti. Priručnik sadrži CD sa modelima akata u vidu obrazaca koje naručilac može preuzeti i popunjavati prilikom sprovođenja postupka javne nabavke...

detaljnije