Komentari su off za ovaj post

Priručnik: „Sprovođenje nabavki iz člana 39. stav 2.“

Pisani deo priručnika opisuje korake u radu naručioca prilikom realizacije nabavki iz člana 39. stav 2.
Priručnik sadrži CD sa modelima akata i modelom dela internog akta naručioca kojim se uređuju nabavka iz člana 39. stav 2.

Sadržaj priručnika

1. Definicije i pojmovi;
2. Normativno uređenje iz člana 39. stav 2.;
3. Planiranje nabavki iz člana 39. stav 2.;
4. Sprovođenje nabavki;
5. Izveštavanje.

Priručnik možete poručiti zvanjem na ovaj broj telefona: 011 409 4881

Komentari su zatvoreni .