Seminari Srbije
Seminari Srbije

2020

ePISARNICA | eFAKTURA | eARHIVA OBRADA POSLOVNE DOKUMENTACIJE U ELEKTRONSKOM OBLIKU

  5 sati
  napredni nivo

Obrada i distribucija poslovne dokumentacije informatičkim putem ima dodatnu opravdanost i neophodnost u poslovanju tokom pandemije. Rad na daljinu ne sme da limitira pristup operativnim dokumentima.

Obrada i operativna upotreba elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata je osnova digitalne transformacije svake poslovne organizacije. One organizacije koje ovo ne prepoznaju, planiraju i započinju bar delimičnu implementaciju, će se sasvim sigurno susresti sa poslovnom stagnacijom.

Ovaj proces ima posebnu važnost u uslovima Rada na daljinu kad je potrebno obezbediti centralizovan prijem uz širu distribuciju poslovnih dokumenata.  Naš seminar sa radionicom obrađuje zakonska ograničenja i okvire primene kroz praktične primere poslovnih sistema za ovakvu obradu elektronskih i digitalizovanih poslovnih dokumenata. Prikazujemo rešenja koja su i zakonski usklađena i dokazano poslovno efikasna. Predavanja obrađuju realne i uspešne “primere iz prakse” iz naše zemlje. Naši predavači poseduju sopstvena iskustva u pripremi i realizaciji ovakvih poslovnih rešenja te su u mogućnosti da jasno i direktno daju odgovore na sva vaša pitanja iz ovog domena.

Najvažnija pitanja koja ćemo obraditi su:

 1. Digitalna transformacija u RS – Kolika je i kakva je trenutna zakonska podrška i kakva su uslovljavanja (pravni status, definicije i ograničenja poslovne upotrebljivosti)
 2. Na koji način elektronska obrada dokumentacije omogućava efikasnije poslovanje u doba pandemije (Distribucija i pristup dokumentima u uslovima Rada na daljinu)
 3. Primeri uspešne primene i korišćenja E-Fakture i drugih računovodstvenih isprava u potpunosti usklađenih sa zakonom? (Izgled, interna akta i načini operativne primene, Prikaz E-Procesa Prijem/Obrada/Odobravanje/Vraćanje – Document Managment System)
 4. Kako izgleda realna aplikacija ePisarnica, zbog čega je neophodna u savremenom poslovanju i kako je najefikasnije implementirati (koja je osnovna postavka planiranja procesa
 5. Upravljanja dokumentima i kako je primeniti u organizaciji)
 6. Zašto elektronska (I-Mejl) poslovna prepiska ima težinu obavezujućeg poslovnog dokumenta i kako je efikasno obraditi? (Automatski prijem i obrada mejlova na oficijalnoj e-mail adresi preduzeća, zavođenje i distribucije)
 7. Upotreba eArhive. Kako usaglasiti opozitne zakonske norme i uštedeti na troškovima papirne arhive. (Usklađivanje propisa i moguća rešenja eArhiva u radu – vrste eDokumenata, pretraga, prava upravljanja,…)
 8. Kako procese digitalizacije integrisati u postojeći informacioni sistem a kako pravilno odabrati novi (Prikaz realnih tehničkih rešenja efikasne i ekonomski povoljne integracije aktuelnih procesa ePoslovanja u interne informacione sisteme)

Cilj seminara:

Polaznicima predstaviti poslovne okvire procesa Digitalne transformacije kroz realna iskustva drugih i dati im mogućnost sagledavanja pozicije njihovih organizacija u ovom procesu.
Koristeći realna poslovna rešenja, prikazati polaznicima mogućnosti korišćenja kao i načine interne implementacije paketa elektronskih servisa i savremenih administrativnih postupanja. Dodatno, objasniti administrativne i tehničke procedure za kvalitetno i zakonom definisano elektronsko kancelarijsko poslovanje i njeno integrisanje u svakodnevni rad poslovnih organizacija.

Nakon seminara polaznici će biti osposobljeni da:

 • Sagledaju poslovne mogućnosti koji im pružaju nove tehnologije i zakonom definisane norme elektronskog poslovanja i nađu primenu u svom svakodnevnom radu;
 • Aktivno koriste nove poslovno-informatičke servise i time ispune zakonske obaveze svoje poslovne organizacije i time podignu svoj lični poslovni doprinos;
 • Steknu napredna znanja koja će im omogućiti da budu nosioci savremenog poslovanja u svojim organizacijama;
 • Primene stečeno znanje za formiranje i upotrebu konkretnih informatičkih servisa u svojim poslovnim organizacijama
 • Samostalno započnu procese digitalizacije poslovanja u svojim organizacijama

Obuka je namenjena:

 •  Direktorima i menadžerima
 • Sekretarima i pravnicima
 • Administrativnim koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

PROGRAM SEMINARA

● I DEO ●
od 10.00 do 11.30 časova
PROCES DIGITALNE TRANSFORMACIJE KAO AKTUELNOST

 • Pojam, okviri, ciljevi i iskustva
 • Mogućnost efikasne digitalne transformacije u okvirima trenutne zakonske regulative
 • Pozitivna uskustva primene koncepta Upravljanja dokumentima u doba pandemije 

Kafe pauza od 11.30 do 12.00 časova 

● II DEO ●
od 12.00 do 13.15 časova
PRIMERI OPERATIVNOG ePOSLOVANJA

 • Primer i prikaz digitalizacije finansijskog poslovanja – upotreba eFakture
 • Način i potreba korišćenja zvanične elektronsko pošte
 • Problem i rešenje uštede kroz eArhiviranje
 • Kakva je uloga ePisarnice a kakav model integracije
 • Povezivanje sa postojećim Informacionim sistemima

 Pauza od 13.15 do 13:30 časova 

● III DEO ●
od 13.30 do 14.30 časova
OSNOVE USPEŠNIH REŠENJA ePISARNICE

 • ePisarnica – uspešni modeli upravljanje poštanskim i elektronskim pošiljkama.
 • Distribucija ka pojedincima unutar organizacije kao i prema partnerima i klijentima
 • Realna rešenja eArhive – sigurnost i pristupačnost
 • Prikaz mogućih rešenja za automatski prijem i obradu eMail komunikacije – eFaktura
 • Digitalizacija papirne dokumentacije – rešenja za brzo i efikasno skeniranje

PITANJA I ODGOVORI

Polaznicima će biti obezbeđen materijal: Materijal sa tekstovima i prezentacijama.

Predavači:

 • Olga Zorić,
 • Vojkan Stanković, IT konsultant i instruktor za elektronsko poslovanje

Kod za prijavu 2309