O NAMA

Seminari Srbije | Edukacija odraslih na savremeni način.

Naša priča počinje 2015. godine kada se oformio tim sa višegodišnjim iskustvom u organizovanju i vođenju seminara i radionica sa ciljem da pomogne direktorima, menadžerima i zaposlenima da kroz razvoj i unapređenje svojih veština unaprede sebe i svoje poslovanje kao i produktivnost organizacija u kojima rade.

Kako bismo ostavrili navedeni cilj, organizujemo kvalitetne stručne skupove – radionice, konferencije, seminare, obuke i savetovanja za koje angažujemo eminentne predavače i vrsne stručnjake u svojim oblastima. Iskustvo naših predavača omogućava svim našim polaznicima da na lakši i zanimljiviji način unaprede postojeća znanja i steknu nova, razviju određene veštine i usvoje nove trendove.

Većina naših stručnih skupova je organizovana u formi radionica, gde polaznici imaju mogućnost da aktivno učestvuju i kroz praktičan rad rešavaju probleme sa kojima se svakodnevno susreću. Pored ovih radionica, svim našim korisnicima bilo da su u pitanju privatne kompanije, javne ustanove ili druga pravna lica, približavamo i nove zakonske okvire i trendove u poslovanju.

TIM

Kao tim, težimo sopstvenom usavršavanju i poboljšanju usluga koje pružamo, pa tako svi polaznici naših programa ocenjuju predavače i kvalitet seminara i radionica. Rezultate ovih evaluacija koristimo za sopstveno unapređenje jer nam je glavni cilj da polaznici budu zadovoljni i da ih zaista motivišemo da konstantno rade na sebi i ostanu u korak sa promenama modernog društva

VREDNOSTI

Vrednosti koje negujemo, kako među nama samima tako i sa klijentima su: posvećenost, jedinstvenost, profesionalnost i drugarstvo.