Da li je novac glavni motivator?

8. фебруара 2018.


Svi stalno pričamo o novcu, svađamo se oko novca i tražimo poslove koji bi nam doneli najviše novca. Kada pogledamo sve naše novogodišnje planove, petogodišnje liste želja i sveukupne životne ciljeve, svi imamo bar jednu stavku koja se odnosi na novac.

Da li ovo znači da je novac najvažnija stvar i da nas količina novca toliko motiviše da smo spremni da uradimo sve kako bismo ga imali više?

U kompaniji Google zaposlenima su omogućeni besplatni obroci, sobe za relaksaciju kao i vrtići u sklopu zgrade. Kompanija Netflix omogućava godinu dana plaćenog trudničkog i majkama i očevima kao i mogućnost rada pola radnog vremena sa punom platom i u drugoj godini.  Ovakvi poslovni benefiti ne postoje samo zbog ugleda firme, već i zbog motivacionog faktora.

U Velikoj Britaniji je izvršeno istraživanje u okviru kompanije CEB koje je obuhvatilo 18.000 zaposlenih širom sveta. Naime, zaposleni su popunjavali anketu sa glavnim faktorima, po važnosti, koje gledaju pri zapošljavanju.  Na prvom mestu je u 80% ispitanika bio odnos poslovnog i privatnog života.

Sajt Infostud je takođe napravio istraživanje u Srbiji po kom je novac, kao motivator tek na četvrtom mestu. Pre toga nalazi se:

  1. Želim da budem sopstveni gazda
  2. Moje se ideje vrednuju
  3. Potrebna mi je značajna promena u životu.

4 glavna motivaciona faktora u  kompaniji

Brajan Adams govori o 4 glavna motivaciona faktora u jednoj kompaniji:

1.Stil vođstva

Ovo je glavni faktor pri odabiru kompanije, jer se kroz njega ogleda čitava atmosfera na poslu. Jako često se pri promeni šefa ljudi odlučuju za promenu radnog mesta, jer lider u jednom sektoru kreira čitavu psihološku klimu, a samim tim i osećanja ljudi kojima je nadređen.

Adekvatno vođstvo dovodi i do pametnog postavljanja ciljeva i misije organizacije, što utiče na lične ciljeve zaposlenih.

2.Sistem nagrađivanja

Svaka organizacija poseduje sopstvenu strukturu napredovanja i nagrađivanja, koja se uglavnom razlikuje od šefa do šefa.  Poznati autor  Mičel LeBufer u svojoj knjizi „The greatest management principle in the world“ kaže „ Šta će biti nagrađeno, biće odrađeno. Vodeći se ovim razmišljanjem, menadžeri uglavnom stvaraju sistem povećanja plate ili procenta nakon ispunjenih planova, ali ovo ne može zauvek da se povećava, tj. ljude mnogo više motivišu personalizovanije nagrade. Često javna pohvala ili unapređenje pozicije donose veće beneficije zaposlenima nego povećanje plate.

3.Organizaciona klima

Da li ljudi vole da dolaze na posao? Organizaciona klima zavisi od ljudi u kompaniji kao i od menadžera. Dokazano je da je zaposlenima najbitnije kakve odnose imaju sa svojim kolegama. Tomas Wotson Sr., osnivač IBM-a je kao jednu od svojih glavnih vrednosti postavio – poštovanje pojedinca–  i to je njegovu kompaniju dovelo do ovolikog uspeha.

Zbog sjajne organizacione klime u određenim kompanijama, ljudi se prijavljuju za poslove ne pitajući za platu uopšte i sa radošću dolaze i pričaju o svom poslu.

4.Struktura posla

Neki poslovi su sami po sebi motivišući jer zahtevaju kreativnost, maštu i mnogo energije. Poslovi u kojima je potrebno mnogo komunikacije, pregovora i interakcije su takođe dovoljni sami po sebi jer zahtevaju ozbiljno angažovanje uma i prisnost sa drugim ljudima koja je u našoj prirodi motivišuća.

Po istom principu, poslovi koji su jako standardizovani i ne interesantni zbog brzine rada i ponavljanja, deluju na pojedinca nemotivišuće i umarajuće.

Najbolje rešenje je povezati dve vrste posla u jednu i kreirati jednu zadovoljavajuću strukturu.

Koliko god da istražujete, čitate i bavite se ovom temom, uvek ćete doći do istog zaključka  da novac nije na prvom mestu pri odabiru posla ili ljubavi prema poslu.

Kako je to moguće?

Odgovor je veoma jednostavan. Sve što postane stvar navike, prestane da nas motiviše.

Naša plata je nešto oko čega mi kreiramo našu svakodnevnicu i sa njom funkcionišemo svršeno dobro. Kada se plata poveća, prvih mesec dana nam je to interesantno zbog promene svakodnevnih navika, ali posle mesec dana, naš čitav sistem se prilagodi toj plati i sve se vraća na isto. Ovako isto funkcioniše i plata bazirana na procentima ispunjenja plana, iako je to malo jače motivišući faktor od fiksne plate, ne pravi neku drastičnu razliku.

Razmislite o stvarima koje vas motivišu, ono što je vama zaista važno i u odnosu na to tražite posao  budite njim zadovoljni.