E-learning, zašto je efektivan i bitan?

18. октобра 2018.


Svi se slažu sa činjenicom da je obrazovanje neophodno i da se samo kroz učenje razvija poslovanje, ali  i lični uspeh. Samim tim, logično bi bilo da smo se sa prelaskom na digitalizaciju, prebacili i na e-learning.

Iako većina ljudi smatra da je učenje putem interneta sjajna stvar, malo njih bi umelo da kaže i zašto je to tako. Ovde ćete videti nekoliko izdvojenih benefita, zbog kojih ćete, ukoliko niste prešli na digitalno učenje, poželeti da pređete već sutra.

E-learning podržava ciljeve poslovanja

  • Smanjuju se troškovi treninga.Kreiranje internih treninga nije samo skupo već i oduzima mnogo vremena svaki put kada se organizuje. Kreiranje elektronskog predavanja je možda skuplje u samom početku, pri kreaciji treninga, ali posle određenog broja grupa ljudi koji ga preslušaju, investicija itekako vraća. Zašto ?  Jer je trošak fiksan, a trening je upotrebljiv za neograničeni broj ljudi. Ovo nije situacija kod običnih treninga koji su ograničeni kapacitetom grupe. Na ovaj način se i smanjuju troškovi plata trenera, materijala, putovanja ljudi iz drugih gradova, a  kreira se jedinstveni, dobro provereni trening koji ne zavisi od raspoloženja, zdravlja ili znanja trenera.
  • Povećava se produktivnost. Digitalno učenje nije vezano za geografsku lokaciju niti za određeno vreme, smim tim lako je kontrolisati sve uslove učenja. S obzirom na trenutne situacje u ekonomiji, često se srećete sa zahtevima u kojima se traži više za manje vremena. Digitalnim učenjem stvarate uslove za ostvarenje ovih ciljeva, unapređujući svoje ljude brže i efikasnije.
  • Vi možete imati najboljeg trenera na svetu, ali to ne znači da će svaki trening održati identično kao prethodni. Ljudski faktor ima veliki uticaj na treninge uživo, dok se s digitalizacijom to gubi i svaki „student“ prlazi kroz potpuno isti sadržaj.

E-learning poboljšava razvoj „učenika“  

  • Real- time pristup.  Učenje kroz učionice zahteva da se ljudi prilagode organizaciji i rasporedu. E-learning-u je moguće pristupiti bilo kada, bilo gde, te se organizacioni problemi u potpunosti eliminišu.
  • Mogućnost zadržavanja. Kod učenja lice u lice sa trenerom, svaki učenik mora da prihvati tempo trenera i istovremeno sluša i hvata beleške. Kod učenja preko interneta, postoje pauze i svako može učiti svojim tempom i dokle god ima koncentraciju.
  • Neprekidan izvor informacija. Ukoliko posle običnog predavanja želite dodatne informacije ili podsećanje, bolje bi ti bilo da si hvatao dobre beleške i zapisao podatke predavača. Ovo nije slučaj kod e-learning-a.  Uglavnom, sa svakim seminarom imate mogućnost ponovnog pristupa predavanju kao i traženja dodatnih podataka i informacija.
  • Upravljanje znanjem.Ljudi zamišljaju online trening kao mesto na kome se pogleda video i to je to. To zaista ne izgleda tako, sada je uz internet kurseve dostupna literatura, tabele koje podržavaju kurs,  mogućnost razgovora sa trenerm, mogućnost upoznavanja kolega itd.
  • Podržava se deljenje i komunikacija.  Internet sve više postaje mesto socijalizacije, a kroz internet učenje dostupno je približavanje sa svim ljudima ovog sveta koje isti taj trening zanima, kao i razmena mišljenja i ideja kroz različite kulture i nacionalnosti.

Ovo je samo nekoliko, vrlo ubedljivih, pozitivnih segmenata elektronskog učenja koji će vas već danas naterati da pronađete kurs preko interneta i krenete sa edukacijom. Srećno!