Vodič za primenu novog Zakona o javnim nabavkama

3. септембра 2020.


Vodič je namenjen prvenstveno naručiocima, a posebno odgovornim licima i službenicima za javne nabavke i ostalim licima koja učestvuju u planiranju javnih nabavki, njihovom sprovođenju ili praćenju realizacije zaključenih ugovora.

Međutim, s obzirom na to da obrađuje sve faze postupka javne nabavke, kao i generalno celokupnu materiju Zakona o javnim nabavkama, vodič može biti od koristi i svim privrednim subjektima koji kao ponuđači nameravaju da učestvuju u postupcima javnih nabavki.

Vodič za primenu novog Zakona o javnim nabavkama vodi čitaoca kroz sve faze javne nabavke, od planiranja javne nabavke, preko sprovođenja postupaka, do praćenja izvršenja ugovora o javnoj nabavci, ukazujući na nove obaveze, te izmene postojećih obaveza naručioca i ponuđača u skladu sa novim Zakonom.

Vodič za primenu novog Zakona o javnim nabavkama pomoćiće Vam u razumevanju novih pravila, posebno se osvrćući na ono što je drugačije u odnosu na prethodni zakon i kako bi te razlike trebalo da se manifestuju u praktičnom postupanju.