Seminari Srbije
Seminari Srbije

2022

PORTOROŽ – Komunikacione veštine

  5 sati
  napredni nivo
  • 21- 24.5.2023. godine
  • LIFE CLASS – Grand Portorož, Portorož

Radionica je namenjena direktorima i rukovodiocima koji žele da svoje komunikacione veštine učine efikasnijim kroz bolje razumevanje sebe, prihvatanje i uspešno prilagođavanje razlikama.

Koliko nam se često dešava da isti događaj ne vidimo na isti način kao i drugi?

Kakav je osećaj kada razgovaramo o stvarima kojima smo upravo zajedno prisustvovali, a ispada kao da smo bili na dva različita mesta?

Kakav je osećaj kada prenesete poruku i date zadatak šta da se uradi, a sagovornici – iako kažu da im je sve jasno – na kraju ne urade ništa, što je možda i bolja varijanta nego kad urade sve pogrešno?Da li je smo sigurni kada nešto kažemo da je to druga strana i čula?

Vrlo često je odgovor NE, odnosno REĆI ≠ ČUTI.
Da li smo sigurni da kada neko nešto čuje da je to i razumeo?
I ovde je često odgovor NE, odnosno ČUTI ≠ RAZUMETI.
A opet, kada neko nešto i razume, da li to automatski i prihvati?
Vrlo verovatno NE, odnosno RAZUMETI ≠ PRIHVATITI.
Da li prihvatanje znači da će zadatak odmah biti i urađen?
Vrlo moguće NE, odnosno PRIHVATITI ≠ URADITI.
Na kraju, jedno uraditi nešto, da li to znači da će i uvek biti urađeno?

Još jedno NE nas može sačekati ovde, odnosno URADITI ≠ UVEK URADITI.

Alati koje ćemo uvesti tokom ove radionice će nam pomoći da razumemo da nešto reći ne znači da će to uvek biti urađeno, da sagledamo zašto se to dešava i kako mi možemo da učinimo našu komunikaciju efikasnijom.

Trener:

  • Nikola Mirčić, Partner i trener – Hansen Beck

Razumevanje sebe, a zatim i razumevanje i prihvatanje drugih, su osnovne komponente efikasne komunikacije. Učešćem u ovoj radionici, uz izradu Vašeg profila ličnih preferenci, dobijate alate i znanje koje će Vas dodatno izdvojiti od drugih.

Kotizacija obuhvata:

  • Prisustvo na radionicama sa pripadajućim materijalom,
  • Smeštaj u HOTELIMA LIFE CLASS 4*u izabranim sobama,
  • Organizivani prevoz Beograd – Portorož – Beograd,
  • Izlet brodom sa ručkom,
  • Obilazak vinarije Kopar sa degustacijom vina i večerom,
  • Izlet – Trst sa obilaskom i odlaskom u Palmanovu,
  • Korišćeneje bazena sa morskom i termalnom vodom.

Kotizacija:

                          Za prijave do                      Jednokrevetna soba                   Dvokrevetna soba

                                      2.04.                                       590                                                 515
                                      2.05.                                       640                                                 555
                         Nakon  2.05.                                       690                                                 595  

Plaćanje se vrši po srednjem kursu NBS, u cenu nije uračunat PDV.

PROGRAM SEMINARA OBJAVIĆEMO DO 2. APRILA

 

Prijavu možete izvršiti na mail: prijava@seminarisrbije.rs ili na telefon 011 409 4881