Olga Zorić
Stručni konsultant – Seminari Srbije

2019

Radionica: IZMENE ZAKONA O IKT BEZBEDNOSTI

  3 sata
  intermediate
 • Decembar 12, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel „Prag“, Kraljice Natalije br.27, Beograd
 • Specijalni popust: Jedinstvena cena za dva seminara 12. i 17. decembra

– USKLADJIVANJE AKTA O IKT BEZBEDNOSTI I KONTROLNE LISTE  –

Zakon o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS”, br. 6/2016), čija je primena započela 01. marta  2017. godine, je dopunjen Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o informacionoj bezbednosti („Sl. glasnik RS”, br. 77/20119). Ova izmena zakona je stupila na snagu 08. novembra. Koje su izmene donete? Koliko su povećane zakosnke obaveze postupanja? Kako ih ispuniti?

Neke od novina koje je donela dopuna Zakona se odnose na:

 • ♦Koordinasana primena zajedno sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka – član 3a.
 • ♦Umanjenje broja zakonskih obveznika redefinisanjem pojma IKT sistema od posebnog značaja – član 6
 • ♦Definisanje procedura i načina registracije, praćenja i izveštavanja Operatera IKT sistema ka nacionalnom CERT-u – čl.10-13
 • ♦Dodatne definicije obaveza postupanja svih zakonom definisanih učesnika
 • ♦Definisanje inspekcijskog nadzora i kontrolnih listi
 • ♦Najava podzakonskih akata

Mere kažnjavanja za neizvršenje i po dopunjenom zakonu se ostale iste i kreću se do 2 miliona dinara. (čl. 30 Zakona)

Obaveza izrade akta o IKT bezbednosti nije promenjena. Samo je proširena i dodatno definisana tako da je postojeća, već izradjena akta, potrebno dopuniti. Tokom same radionice, planiramo da o ovome govorimo kroz detaljni prikaz uradjenog Akta o IKT bezbednosti. Primerak u elektronskom obliku je obezbedjen za sve polaznike.

 • ♦U kom nivou je moja organizacija u zakonskoj obavezi da primeni ovaj zakon i kako ispuniti te nivo obaveza?
 • ♦Kako uskladiti interna postupanja i na najefikasniji način primeniti zakon u najkraćem vremenskom roku?
 • ♦U kojoj meri se izmena Zakona o informacionoj bezbednosti tiče i primene Zakona o zaštiti podataka o ličnosti i kako ih koordinisano primeniti?
 • ♦Kako efikasno, primenljivo i zakonski validno izraditi novi Akt o IKT bezbednosti a kako postojeći uskladiti sa izmenama i dopunama?
 • ♦Kako se povezati u nacionalni sistem informacione bezbednosti i započeti operativni rad?

Ciljevi obuke:

 • ♦Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire oba zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
 • ♦Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima primene u različitim organizacijama.
 • ♦Obučiti polaznike da mogu samostalno započeti izradu novog internog akta o IKT bezbednosti i izvršiti prilagodjenje i dopunu postojećeg akta u svojim organizacijama.
 • ♦Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u njihovim poslovnim organizacijama, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretne dokumente koje oni mogu da prilagode svojim poslovnim procesima.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji osnovnog kao i Zakona o izmenama i dopunama;
 • ♦Sagledaju trenutnu informatičku organizovanost svoje organizacije i odrede neophodne korake u daljem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje
 • ♦Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici
 • ♦Usklade svoja postupanja pri ispunjenju novih zakonskih obaveza do mogućnosti početka operativnog rada bezbednosnog postupanja u skladu sa celom državnom strukturom informacione bezbednosti;

Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Sekretarima i pravnicima
 • Stručnim IT licima
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavač:

 • Olga Zorić, stručni konsultant – Seminari Srbije
 • Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • 4800,00RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • 6600,00 RSDpo učesniku za prijave do 5. decembra
 • 9000,00 RSD po učesniku za prijave nakon 5. septembra

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

Drugi i svaki naredni učesnik iz iste ustanove ostvaruje pravo na 10 % popusta na kotizaciju.

Specijalni popust: – Jedinstvena cena za dva seminara 12. i 17. decembra –

Pretplatnici:

 • 7200,00RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • 9600,00 RSDpo učesniku za prijave do 5. decembra
 • 10800,00 RSD po učesniku za prijave nakon 5. decembra

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30.

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1909