Vojkan Stanković
Stručni konsultant – Seminari Srbije

2019

Radionica: IZRADA INTERNIH AKATA I PROCEDURA ZA PRIMENU ZAKONA O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

  60 minuta
  intermediate
 • Decembar 17, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel „Palace“, Topličin venac br.23, Beograd

Specijalni popust: Jedinstvena cena za dva seminara 12. i 17. decembra 

Zakon o zaštiti podataka o ličnosti  (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) čija je primena počela od 21.08.2019. godine  nalaže da sve organizacije javnog sektora, ali i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (čl. 4 br. 25 Zakona) imaju obavezu da do tog datuma prilagode svoje poslovanje odredbama Zakona, odnosno da odrede lice za zaštitu podataka (čl. 56-58 Zakona).

U pojedinim delatnostima javnog sektora su već izdati nalozi ministarstava za aktivnom primenom ovog zakona, što daje konretne obaveze direktorima. Primenu je potrebno izvršiti propisivanjem internih procedura i izradom internih dokumenata.

Na koji način je najefikasnije ispuniti navedene obaveze?

Koja akta je potrebno izraditi, izmeniti ili dopuniti, kako i postupati prilikom prikupljanja, obrade i prosleđivanja informacija trećem licu koje sadrže podatke o ličnosti korisnika usluga ustanove, samih zaposlenih i sl.

Mere kažnjavanja za neizvršenje kreću se do 2 miliona dinara (čl. 95 Zakona).

 Najčešće nedoumice vezane za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi odnose se na:

 • Šta su sve podaci o ličnosti, kako ih štitimo i kako to sprovesti u praksi shodno važećim propisima?
 • Šta je osnov obrade podataka o ličnosti  u oblasti radnih odnosa?
 • Kome i na koji način možemo dostavljati lične podatke o korisnicima usluga i zaposlenima?
 • Kako obrađivati podatke korisnika usluga u skladu sa zakonom?  Kako obrađivati podatke o zaposlenima tokom trajanja radnog odnosa?
 • Kako uspostaviti i voditi evidenciju radnji obrade podataka u skladu sa čl. 47. zakona?
 • Kako se štite i čuvaju podaci u elektronskom obliku? Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom ?
 • Kako vršiti nadzor nad zaposlenima u skladu sa zakonom?
 • Šta su to drugi vidovi obrade ličnih podataka?
 • Koja akta treba izmeniti i izraditi u svrhu zakonitog poslovanja?
 •  Na koji način uputiti zahtev i u kojim slučajevima je neophodno mišljenje Poverenika?

Ciljevi radionice:

 • Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
 • Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima i efikasne primene u različitim situacijama.
 • Uputiti polaznike u izradu potrebnih normativnih akata.
 • Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 1. Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji zakona;
 2. Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
 3. Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u daljem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
 4. Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici.

 Obuka je namenjena:

 • Direktorima i menadžerima
 • Sekretarima i pravnicima
 • Administrativnim koji izvršavaju svoje poslovne obaveze upotrebom informatičkih alata i sredstava
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za implementaciju elektronskog poslovanja, IT rukovodiocima i administratorima

Predavači:

 • Olga Zorić, stručni konsultant Seminari Srbije
 • Vojkan Stanković, stručni konsultant – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • 4.800,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti: 

Drugi i svaki naredni učesnik iz iste ustanove ostvaruje pravo na 10 % popusta na kotizaciju.

Specijalni popust: – Jedinstvena cena za dva seminara 12. i 17. decembra –

Pretplatnici:

 • 7200,00RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • 9600,00 RSDpo učesniku za prijave do 5. decembra
 • 10800,00 RSD po učesniku za prijave nakon 5. decembra

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzi.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Maskimalan broj učesnika po radionici je 30. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1712