Vera Đukić
Stručni konsultant Seminari Srbije

2019

Radionica PRIJAVA I ODJAVA ZAPOSLENIH SA OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA

  120 minuta
  intermediate
  • decembar 13, 2019
  • 10:00 am
  • Hotel „Palace“, Topličin venac br.23, Beograd

NOVI JEDINSTVENI KODEKS ŠIFARA KOJE SE PRIMENJUJU ZA UNOŠENJE I ŠIFRIRANJE PODATAKA U BAZI CROSO I OBAVEZA POSLODAVCA DA AŽURIRA PODATKE ZA ZAPOSLENE

Zakonom o Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja („Službeni glasnik RSˮ, broj 95/18) članom 47. predviđeno je da su „Podnosioci jedinstvene prijave dužni da u roku od godinu dana od dana početka primene Odluke o Jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u Jedinstvenoj bazi izvrše ažuriranje podataka iz člana 11. stav 4. tačka 1) čl. 11-13 ovog zakona, odnosno rok je do 31.12.2019. godine.
Članom 44. Zakona o CROSO propisane su novčane kazne kojima će se kazniti za prekršaj podnosilac jedinstvene prijave ako ne izvrši ažuriranje podataka u roku iz člana 47. ovog zakona.

Najčešće nedoumice vezane za primenu odnose na:♦ Koje su izmene u odnosnu na prethnodni šifarnik?
♦ Ša čini sadržaj Jedinstvenog kodeksa šifara za evidenciju u oblasti rada?
♦ Kako je struktururan šifarnik?
♦ Koji srodni relevantni propisi i međunarodni standardi su od značaja za pravilnu primenu šifarnika u praksi?
♦ Kako se primenjuje Šifarnik zanimanja prilikom unosa podataka u Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja?
♦ Kako se primenjuje Šifarnik zanimanja za vođenje drugih evidencija u oblasti rada?
♦ Kako pravilno vršiti praćenje i ažuriranje šifarnika?

Ciljevi radionice:

♦ Prikazati polaznicima zakonske okvire za primenu Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.
♦ Kroz praktičan rad sa tabelama i obrazcima uputiti polaznike kako se one ispravno popunjavaju .
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih procedura i obrazaca.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

♦ Prepoznaju suštinu Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada
♦ Prepoznaju svoje poslovne obaveze koje proističu iz ove Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u daljem zakonom definisanom poslovanju;
♦ Uspešno pristupe primeni Odluke o jedinstvenom kodeksu šifara za unošenje i šifriranje podataka u evidencijama u oblasti rada.

 

Obuka je namenjena:

♦ Direktorima
♦ Zaposlenima u kadrovskoj službi
♦ Rukovodiocima pravne službe
♦ Rukovodiocima u službe finansija i računovodstva
♦ Zaposlenima u računovodstvenoj službi

Predavači:

♦ Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
Vera Đukić, Stručni konsultant Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici: 3.960,00 RSD

Ostali učesnici: 6.000,00 RSD po učesniku

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:


Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%
Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimal broj učesnika na radionici je 25.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 1312