Vojkan Stanković
Stručni konsultant Seminari Srbije

2019

VREDNOVANJE RADNE USPEŠNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

  3 sata
  intermediate
 • Novembar 5, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel „Palace“, Topličin venac br.23, Beograd

Nedavno su stupile na snagu izmene Uredbe o vrednovanju radne uspešnosti državnih službenika (“Službeni glasnik RS”, br. 2 od 16. januara 2019, 69 od 27. septembra 2019.). U skladu sa ovom Uredbom neophodno je preduzeti niz postupaka i procedura u procesu vrednovanja državnih službenika za ceo ciklus, odnosno period vrednovanja, i ispravno popuniti elektronske izveštaje o izvršenom vrednju.

Primena ovog propisa odnosi se na period od 01.januara 2019. do 31.decembra 2019. godine.

Šta predstavlja proces vrednovanja radne uspešnosti i kako ga realizovati u skladu sa propisima?

Najčešće nedoumice vezane za primenu ova dva Zakona u praksi se odnose na:

 • Na koje se sve državne službenike odnosi ovaj propis?
 • Za koji period i vreme se vrednuju pojedini državni službenici?
 • U kojim slučajevima se vrednovanje vrši pe isteka perioda vrednovanja i na koji način?
 • Na osnovu čega se vrši vrednovanje državnih službenika?
 • Kako se utvrđuju i vrše izmene godišnjih ciljeva?
 • Koje su faze ovog vrednovanja radne uspešnosti?
 • Šta su merila radne uspešnosti i na koji način se vrši ocenjivanje?
 • Kako se vrednuju ponašajne kompetencije?
 • Kako se vrednuju rezultati rada?
 • Na koji način se vrši praćenje rada državnog službenika na položaju?
 • Ishodi vrednovanja i koje dalje korake treba preduzeti?
 • Koje su obaveze rukovodioca, a koje kadrovske službe?
 • Kako se sačinjavaju elektronski izveštaji i šta je od značaja za njihovu valjanost?
 • Ko i kako sprovodi završni razgovor u procesu vrednovanja?

Ciljevi radionice:

 1. Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu Uredbe i objasniti koji državni službenici se ocenjuju i na koji način.
 2. Kroz praktičan rad sa tabelama i obrazcima uputiti polaznike kako se one ispravno popunjavaju .
 3. Uputiti polaznike u izradu potrebnih procedura i obrazaca.
 4. Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene Uredbe u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • Prepoznaju suštinu i metodologiju vrednovanja radne uspešnosti državnih službenika.
 • Prepoznaju svoje poslovne obaveze koje proističu iz ove Uredbe;
 • Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
 • Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u daljem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
 • Uspešno pristupe vrednovanju i pratećim procedurama koristeći dobijeno na radionici.

Obuka je namenjena:

 • Svim državnim službenicima
 • Državnim službenicima na položaju
 • Rukovodiocima državnih organa
 • Zaposlenima koji obavljaju poslove odgovornih lica za zaštitu ličnih podataka

Predavači:

 • Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
 • Vojkan Stanković, Stručni konsultant Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

6.000,00 RSD po učesniku 

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika po radionici je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 0511