Zakon o zaštiti uzbunjivača

 • Oktobar 6, 2023
 • 10:00 am
 • Hotel „Prag“, Kraljice Natalije br.27, Beograd

ZAKON O ZAŠTITI UZBUNJIVAČA – zakon i praksa 

Akcenat na internom postupku, radi prevencije tužbe i reputacionog rizika

Cilj

upoznavanje sa pravima i obavezama koje proističu iz Zakona, radi pravilne zaštite uzbunjivača, ali i poslodavca od zloupotrebe prava na uzbunjivanje od strane zaposlenih iz lukrativnih razloga

TEMATSKE CELINE:

 • Uzbunjivanje kao čest motiv mobinga
 • Koje informacije mogu biti predmet uzbunjivanja
 • Razlika između uzbunjivača i lica koja prijavljuju druge nezakonitosti u radu – primeri iz prakse
 • Redosled kanala uzbunjivanja kao uslov zaštite uzbunjivača
 • Unutrašnje uzbunjivanje i obaveze poslodavca – obaveštenje, određivanje ovlašćenih lica za procesuiranje, utvrđivanje osnovanosti uzbunjivanja, preduzimanje mera za otklanjanje nepravilnosti, zaštita uzbunjivača od odmazde
 • Spoljašnje uzbunjivanje
 • Uzbunjivanje javnosti
 • Pod kojim uslovima uzbunjivač uziva zaštitu – zakon i praksa naših i evropskih sudova
 • Zloupotreba prava na uzbunjivanje – utvrđivanje i pravne posledice
 • Diskusija

Predavač:

Olga vučkovi Kićanović, konsultant za radno pravo i ljudske resurse, član radne grupe u donošenju navedenih zakona, autor Komentara Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, posrednik specijalozovana za radno pravo pri Ministarstvu pravde, miritelj I arbirar u Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova 

Način realizacije

 • prezentacija,Interaktivna radionica, diskusija i odgovori na pitanja
 • trajanje 3 sata sa polusatnom pauzom.

Cena:

23.500,00 RSD po učesniku

Cena je bez uračunatog PDV.