Instruktivni seminar: „Upravljanje, rukovanje i zaštita tajnih podataka”

Detalji o dogadjaju

 • Četvrtak | March 21, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd

Upravljanje, rukovanje i zaštita tajnih podataka u organima državne uprave, javnim preduzećima i jedinicama lokalne samouprave 

Instruktivni seminar obrađuje oblast upravljanja, rukovanja i zaštite tajnih podataka, koja je uređena nizom sistemskih propisa, među kojima je najvažniji Zakon o zaštiti tajnih podataka, kojim su propisana pravila postupanja, obaveze i odgovornosti svih organa javne vlasti u ovom izuzetno osetljivom i detaljnom polju rada organa državne uprave, javnih preduzeća i jedinica lokalne samouprave (opština i gradova). Zakon na jasan i nedvosmislen način predviđa odgovornosti svih nivoa javne vlasti i javnih preduzeća u vezi označavanja tajnih dokumenata, sertifikacije službenika i funkcionera koji ostvaraju pristup tajnim podacima, procedura rukovanja i zaštite tajnih podataka, kao i posebnih zona za rad i čuvanje tajnih podataka.

Imajući u vidu da se nivoi tajnosti podataka razlikuju, kao i da su za svaki nivo tajnosti propisane različite mere zaštite i različiti sertifikati i bezbednosne provere za zaposlene koji neposredno rade na ovim poslovima, od izuzetnog značaja je da svaki službenik koji rukuje i upravlja tajnim podacima i funkcioner koji ostvaruje pristup tajnim podacima i upoznaje se sa njegovim sadržajem budu u potpunosti obučeni da kvalitetnu pristupe obavljanju svojih poslova i zadataka.   Takođe, zbog značaja zaštite tajnih podataka i primene mera fizičko-tehničke i informatičko-komunikacione zaštite, ovaj seminar je namenjen zaposlenima i službenicima koji rade na informacionim i komunikacionim sistemima, u kojima se tajni podaci skladište, klasifikuju i štite.

Navedeni seminar daje jacne odgovore i uputstva na sledeća pitanja:

 • ♦ Šta su tajni podaci i ko ostvaruje pravo pristupa tajnim podacima  u državnom organu / organizaciji / pokrajinskoj autonomiji i lokalnoj samoupravi;
 • ♦ Koje su vrste tajnih podataka, nivoi tajnosti i kako se vrši stepenovanje – obeležavanje tajnih podataka;
 • ♦ Šta je sertifikacija službenika i funkcionera: uslovi, procedure, rešenja i period važenja bezbednosnih sertifikata;
 • ♦ Kako se popunjavaju bezbednosni upitnici (opšti i posebni) koji se dostavljaju nadležnim organima na proveru i odlučivanje o izdavanju bezbednosnog sertifikata;
 • ♦ Šta su bezbednosne i administrativne zone za rukovanje i upravljanje tajnim podacima;
 • ♦ Kako je moguće sprovesti unapređivanje procedura za postupanje sa tajnim podacima u državnom organu / organizaciji / pokrajinskoj autonomiji i lokalnoj samoupravi;
 • ♦ Zaštita tajnih podataka u praksi: problemi, odgovornost za kršenje Zakona, timski rad;
 • Pravni okvir koji se odnosi na IKT zaštitu i fizičko-tehničku zaštitu tajnih podataka;
 • ♦ Koje obaveze i pravila nameće Zakon o informacionoj bezbednosti u pitanjima implementacije bezbednosnih okvira u radu sa tajnim podacima;
 • ♦ Na koji način efikasno i zakonito uskladiti Zakon o tajnim podacima i prateće uredbe sa Zakonom o informacionoj bezbednosti;
 • ♦ Kako se formiraju i kako u praksi funkcionišu bezbednosne i administrativne zone, po standardima koje Zakon o tajnosti i prateće uredbe propisuju;
 • ♦ Koji državni organi su nadležni za primenu standarda u upravljanju i zaštiti tajnih podataka a koji obavljaju inspekcijske poslove u ovoj oblasti, i kako oni postupaju u radu sa drugim organima / organizacijama, javnim preduzećima i opštinama / gradovima;
 • ♦ Kako se vrši izveštavanje o preduzetim aktivnostima u oblasti upravljanja, rukovanja i zaštite tajnih podatak i ♦ koji su ključni elementi / sadržaji Godišnjeg izveštaja organa / organizacije / javnog preduzeća / opštine ili grada;
 • ♦ Koji su rokovi za usaglašavanje akata u ovoj oblasti i koja su najbitnija akta za usaglašavanje i donošenje u smislu potpunog poštovanja Zakona o tajnosti podataka;

Seminar je namenjen: 

 • ♦ Službenicima koji, u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji radnih mesta, u organu javne vlasti, javnom preduzeću ili opštini / gradu obavljaju poslove rukovalaca tajnih podataka i / ili rukovalaca tajnih podataka i planova odbrane;
 • ♦ Službenicima koji po rešenju neposredno nadređenog rukovodioca obavljaju u celini ili delimično poslove rukovaoca tajnih podataka ili plana odbrane ili koji ostvaruju pristup tajnim podacima, po osnovu unutrašnjih procedura u organima javne vlasti, javnim preduzećima i opštinama / gradovima;
 • ♦ Službenicima koji obavljaju poslove informatičke i telekomunikacione zaštite, inženjeri i druga lica koja su angažovana na održavanju softera na kojima se čuvaju tajni podaci;
 • ♦ Funkcionerima u državnim organima / organizacijama / javnim preduzećima / opština i gradovima koji ostvaruju pristup tajnim podacima;
 • ♦ Službenicima koji po osnovu rešenja ili poslova radnog mesta obavljaju poslove ovlašćenog lica za postupanje po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja;
 • ♦ Pomoćnicima i zamenicima funkcionera u državnim organima / organizacijama / javnim preduzećima / opštinama i gradovima

Predavači:

 • ♦ Doc. dr Dragan Luković, bivši savetnik generalnog sekretara Narodne skupštine – rukovalac tajnih podataka i plana odbrane
 • ♦ Vojkan Stanković, stručni konsultant u IT oblasti – Seminari Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici na eBzudžet

 • ♦ 7.200,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici

 • ♦ 12.000,00 RSD po učesniku za prijave do 14. marta
 • ♦ 14.400,00 RSD po učesniku za prijave nakon 14. marta

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti: Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet do početka radionica ostvaruju parvo na jednu besplatnu kotizaciju.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

Detaljan program preuzmite ovde

Kod za prijavu je 2103

Prijavi se za dogadaj