Popunjen termin – PROSVETA – Izrada internih akata i procedura za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti

Detalji o dogadjaju

  • Oktobar 4, 2019
  • 10:00 am
  • Hotel "Palace", Topličin venac br.23, Beograd
Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS”, br. 87/2018) čija je primena počela od 21.08.2019. godine nalaže da sve organizacije javnog sektora, ali i druga pravna ili fizička lica koja vrše javna ovlašćenja (čl. 4 br. 25 Zakona) imaju obavezu da do tog datuma prilagode svoje poslovanje odredbama Zakona, odnosno da odrede lice za zaštitu podataka (čl. 56-58 Zakona).
Dopis Ministarstva prosvete, br.011-00-319/2019-19 od 05.09.2019. svim školama o potrebi aktivne primene ovog zakona, daje konkretne obaveze direktorima koje je potrebno izvršiti propisivanjem internih procedura i izradom internih dokumenata.
Na koji način je najefikasnije ispuniti navedene obaveze?
Koja akta je potrebno izradti, izmeniti ili dopuniti, kako i postupati prilikom prikupljanja, obrade i prosleđivanja informacija trećem licu koje sadrže podatke o ličnosti učenika i zaposlenih I sl.
Mere kažnjavanja za neizvršenje kreću se do 2 miliona dinara (čl. 95 Zakona).

Najčešće nedoumice vezane za primenu Zakona o zaštiti podataka o ličnosti u praksi odnose se na:

♦ Šta su sve podaci o ličnosti, kako ih štitimo i kako to sprovesti u praksi shodno važećim propisima?
♦ Šta je osnov obrade podataka o ličnosti u oblasti radnih odnosa?
♦ Kome i na koji način možemo dostavljati lične podatke o učenicima i zaposlenima?
♦ Kako obrađivati podatke učenika u skladu sa zakonom? a kako zaposlenih tokom trajanja radnog odnosa?
♦ Kako obrađivati podatke o zaposlenima tokom trajanja radnog odnosa?
♦ Kako uspostaviti i voditi evidenciju radnji obrade podataka u skladu sa čl. 47. zakona?
♦ Kako se štite i čuvaju podaci u esDnevniku?
♦ Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom?
♦ Kako vršiti nadzor nad zaposlenima u skladu sa zakonom?
♦ Šta su to “drugi vidovi” obrade ličnih podataka?
♦ Kako vršiti video nadzor u skladu sa zakonom?
♦Kako vršiti nadzor nad komunikacijama zaposlenih i učenika u skladu sa zakonom?
♦ Koja akta treba izmeniti i izraditi u svrhu zakonitog poslovanja?
♦ Na koji način uputiti zahtev i u kojim slučajevima je neopodno mišljenje Poverenika?

Cilјevi radionice:

♦ Prikazati polaznicima zakonske i tehnološko-bezbedonosne okvire za primenu zakona i objasniti najvažnije norme postupanja.
♦ Kroz primere i zakonska tumačenja, doći do definicije obima i efikasne primene u različitim situacijama.
♦ Uputiti polaznike u izradu potrebnih normativnih akata.
♦ Kroz dijalog sa svakim polaznikom radionice, odgovoriti na pitanja primene zakona u pojedinačnim slučajevima, dati im savete kako da probleme reše ali i konkretna uputstva koje oni mogu da iskoriste u rešavanju problema ili poslovne obaveze.
Nakon obuke polaznici će biti osposoblјeni da:
♦ Prepoznaju zakonske obaveze svojih organizacija kao i svoje poslovne obaveze pri implementaciji zakona;
♦ Usklade svoja postupanja i normativna akta za ispunjenje zakonskih obaveza tako da nemaju dupliranja rada, probleme u internoj organizaciji rada kao i u dupliranju troškova;
♦ Sagledaju trenutnu organizovanost svoje ustanove i odrede neophodne korake u dalјem razvoju i investicijama koje vode u poslovno sigurno i zakonom definisano poslovanje;
♦ Započnu samostalnu izradu sopstvenog potrebnih internih akata kao i pratećih procedura koristeći dobijeno znanje ali i konkretne dokumente sa primerima koje će dobiti na samoj radionici.
Obuka je namenjena:
♦ Direktorima
♦ Sekretarima i pravnicima
♦ Zaposlenima koji obavlјaju poslove odgovornih lica za zaštitu ličnih podataka
Predavači:
♦ Olga Zorić, Stručni konsultant Seminari Srbije
♦ Vojkan Stanković, Stručni konsultant Seminari Srbije
Uslovi učešća:
Pretplatnici:
♦ 3.600,00 RSD po učesniku
Ostali učesnici:
♦ 4.800,00 RSD po učesniku 
Cene su izražene sa uračunatim PDV-om
Popusti:

Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za 2020. godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu BESPLATNU kotizaciju.

Pregled paketa pogeledajte OVDE.

Narudžbenicu preuzmite OVDE.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika po radionici je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite.

Program radionice možete preuzeti ovde.

Kod za prijavu je 0410-1

Prijavi se za dogadaj