Stručni seminar sa radionicom: „Određivanje broja izvršilaca u predškolskim ustanovama”

Detalji o dogadjaju

 • Jun 20, 2019
 • 10:00 am
 • Hotel "Prag", Kraljice Natalije br.27, Beograd

Određivanje broja izvršilaca u predškolskim ustanovama”

– Primena pravilnika –

Određivanje broja izvršilaca u Predškolskim ustanovama predstavlja konstantnu administrativnu  obavezu koju je svaka predškolska ustanova dužna da uradi jednom godišnje kao i da je konstantno prati i usklađuje tokom godine.

Osnova ove procedure je direktna primena niza zakonskih normi i regulativa koji se tiču ispunjenja adekvatnog nastavnog plana date obrazovne ustanove za sledeću godinu i obračun broja nastavno-vaspitačkog i van-nastavnog kadra koje aktuelni pravilnici nalažu i uslovljavaju.

Neispravan, zakonski neusklađen obračun broja izvršilaca, podleže reviziji i može da izazove brojne pravno-organizacione probleme u radu ustanove.

 • ♦ U kom obimu i na koje načine se Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja odnosi na predškolske ustanove?
 • ♦ Koji su najvažniji navodi Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju i na koji način ispuniti date zakonske okvire?
 • ♦ Koji su to 10 najvažnijih Pravilnika koji se odnose na PU i kako ih primeniti?
 • ♦ Na koji način efikasno odrediti radna mesta prema šifarniku i uredbi za koeficijente?
 • ♦ Šta je najvažnije kod određivanja sistematicacije?
 • ♦ Koji su problemi a koja zakonska pravila kod određivanja potrebnog stepena stručne spreme radnika?
 • ♦ Na koji način pravilno uneti sistematizacije u informacioni sistem „Dositej“?

Teorijska osnova našeg seminara je niz Zakona i Pravilnika Ministarstva prosvete.

Praktičan deo prezentacije sa primerima pravilno izrađenih obračuna i unosa u IS Dositej i direktnim savetima i objašnjenjima, vodi savetnik u ministarstvu prosvete.

Nakon obuke polaznici će biti osposobljeni da:

 • ♦ Samostalno, pravilno i u roku izvrše planiranje i određivanje broja izvršilaca u predškolskim ustanovama;
 • ♦ Rešavaju posebne slučajeve obračuna na pravilan i zakonski validan način, najpovoljnije za njihove ustanove;
 • ♦ Kroz direktna pitanja, dobiju stručne i primenljive odgovore;
 • ♦ Sagledaju kompletnu pravnu i organizacionu regulativu ove godišnje procedure;

 Obuka je namenjena:

 • ♦ Direktorima i pomoćnicima direktora predškolskim ustanovama
 • ♦ Sekretarima / pravnoj službi u predškolskim ustanovama
 • ♦ Administrativnim radnicima u predškolskim ustanovama

Predavači:

 • Predstavnik Ministarstva prosvete
 • Vojkan Stanković, Stručni konsultant – Semianri Srbije

Uslovi učešća:

Pretplatnici:

 • ♦ 3.600,00 RSD po učesniku

Ostali učesnici:

 • ♦ 4.800,00 RSD po učesniku za prijave do 12. juna 2019. g.
 • ♦ 5.880,00 RSD po učesniku za prijave nakon 12. juna 2019. g.

Cene su izražene sa uračunatim PDV-om

Popusti:

 • ♦ Drugi učesnik iz iste ustanove ostvaruje popust od 10%

Sve ustanove koje se uključe u sistem pretplate na eBudžet za II polugodište 2019.godine do početka radionica ostvaruju parvo na jednu besplatnu kotizaciju.

Narudžbenicu preuzmite ovde.

U cenu kotizacije uračunato je: Prisustvo na radionici sa pripadajućim materijalom, osveženje u pauzama.

Maksimalan broj učesnika je 30.

Zbog ograničenog broja učesnika, molimo Vas da se blagovremeno prijavite. 

 

Detaljan program preuzmite ovde

Kod za prijavu je 200619

Prijavi se za dogadaj